2007/12/04

November 11

1880
Piet Bezuidenhout se wa word opgeveil
“The first open conflict between the British and Boers began in November 1880 in Potchefstroom. P. L. Bezuidenhout refused to pay extra fees on his wagon saying he already paid his taxes. The British authorities then confiscated the wagon. On 11 November 1880 a commando of 100 men under P. A. Cronje took back the wagon from the British bailiff and returned it to Bezuidenhout……..”In die geskiedenis het dit dikwels gebeur dat geringe insedente as vonk gedien het om oorlogskruit te laat ontplof. So het dit op 11 November 1880 ook in Potchefstroom plaasgevind wat uiteindelik aanleiding tot die Transvaalse Vryheidsoorlog van 1880 – 1881 gegee het.Burgers van Potchefstroom en die omgewing was beswaard oor belastings wat hulle aan diee Britse gesag moes betaal. P.A. Cronje en 130 ander burgers van Schoonspruit-omgewing het op 7 Oktober 1880 by die landdros op Potchefstroom beswaar aangeteken oor hierdie belasting en onder meer verklaar dat hulle bereid was om aan hulle wettige regering belasting te betaal, maar dat die Britse regering “op een ontwettige wijze” hulle land geannekseer het en derhalwe weier om belasting te betaal.Piet Bezuidenhout het geweier t om belasting te betaal en as gevolg daarvan het die balju op sy wa beslag gelê om dit te op te veil, ten einde sy belasting te verhaal.Genl. Cronje met ongeveer 200 gewapende burgers het die vendusie tot niet verklaar, die afslaer van die wa afgegooi en dit aan Bezuidenhout teruggegee….http://www.sahistory.org.za/pages/governence-projects/anglo-boer-wars/anglo-boer-war1ii.htm
1897
Prof G. Dekker gebore
Die ouers van Prof Gerrit Dekker het in 1893 uit Nederland in Suid-Afrika aangekom. Gerrit Dekker is in Pretoria gebore. In 1920 gaan hy na Nederland om te studeer. Met die proefskrif oor “Die invloed van Keats en Shelly in Nederland gedurende die 19de eeu” promoveer hy in 1926. In 1925 aanvaar hy ‘n lektoraat aan die Potchefstroomse Universiteitskollege. Sy lewenswerk was sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis waarvan die eerste druk in 1935 verskyn. Hy is op 13 April 1973 op Klerksdorp oorlede.http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197501_01/_jaa003197501_01_0004.htm1965Ian Douglas SmithEerste Minister van Rhodesia.11 November 1965 – 1 Junie 1979http://rhodesian.server101.com/Ian%20Douglas%20Smith.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Smith

No comments: