2008/05/11

1973 : Mei 11 Geskiedenis Spoor Vandag : FAK


Mei 11
1973
Teater-, Rolprent- en Uitsaaikunstekomitee van die FAK gestig


Die Hoofbestuur van die FAK het op hierdie dag, na aanbevelings van ‘n ondersoekkomitee, besluit “dat ‘n onderkomitee van die Hoofbestuur vir Teater-, Televisie- en Rolprentsake ingestel word, en dat die komitee uit vyf benoemde lede bestaan. Die eerste komiteevoorsitter was prof. G. Cronje. Die komitee, waarvan die naam op 4 Julie 1977 in Teater-, Rolprent- en Uitsaaikunstekomitee verander is, se opdrag is om die Hoofbestuur van raad te bedien oor die bevordering van Afrikaanse teater-, rolprent-, televisie- en verwante aangeleenthede; die beroepsmoontlikhede en opleiding van die Afrikaner in die teater-, rolprent- en televisiebedryf; en die aanmoediging van Afrikaanse skeppende en uitvoerende kunstenaars in die bedrywe. FAK

No comments: