2008/09/08

Wonderjaar 1938Jaar van die simboliese ossewatrek, en die Verwoerds laat ook die gebruike en kleredrag uit die Voortrekkertyd herleef.

No comments: